Narodowe Święto Niepodległości i Józef Piłsudski

Krótka prezentacja prawdziwej historii

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości przygotowałem dla Was krótką prezentację wyjaśniającą ustanowienie dnia 11 listopada jako daty obchodzenia odzyskania niepodległości przez Polskę zamiast 7 października, czyli prawdziwej daty ogłoszenia niepodległości.
W prezentacji tej wyjaśniam również kim był Józef Piłsudski i czego o nim, z nieznanych mi powodów, nie mówi się do dnia dzisiejszego.
W sumie wyglądało to tak, że Rada Regencyjna, powołana przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne oddała władze w ręce płatnego agenta niemieckiego Józefa Piłsudskiego.

Makroekonomiczne determinanty decyzji rynkowych przedsiębiorstw

Wstęp

Makroekonomia zajmuje się badaniem gospodarki jako całości. Zjawiska gospodarcze, okoliczności, regulacje prawne, system fiskalny lub monetarny wpływają na decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie decyzje przedsiębiorstw, w mniejszym lub większym stopniu wpływają na rozwój sytuacji makroekonomicznej. Działa to w dwie strony, jak sprzężenie zwrotne lub nawet jak bardzo skomplikowany system naczyń połączonych. Dlatego, istotne jest utrzymywanie równowagi w gospodarce. Głównymi celami makroekonomii są wysokie zatrudnienie, niskie bezrobocie, rosnący produkt narodowy oraz stabilny lub powoli rosnący poziom cen.
Celem tego tekstu jest przybliżenie czynników makroekonomicznych będących przyczyną podejmowania decyzji rynkowych przez przedsiębiorstwa. Zanim jednak przejdę do konkretnych przykładów zacznę od wyjaśnienia kilku pojęć.

Czytaj dalej

Rodzaje grup społecznych

Wstęp

Zbiorowość społeczna nazywana również zbiorowością ludzką, to zbiór osób zajmujących w danym czasie, trwale lub nietrwale, daną przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji i wówczas mogą pojawić się stosunki społeczne. W sytuacji, gdy w danej zbiorowości wytwarza się struktura społeczna i jej członkowie zaczynają razem realizować jakieś ważne dla wszystkich cele, taka zbiorowość może stawać się grupą społeczną.

Czytaj dalej

Demokracja w Polsce

Demokracja w Polsce jest zagrożona. Takie głosy dobiegają ostatnimi czasy z Unii Europejskiej oraz od polskiej opozycji. Ludzie podświadomie czują się zagrożeni, gdyż z natury nie lubią gdy im się coś obiera ale czy zdają sobie sprawę z tego o czym tak naprawdę mowa? Demokracja w Polsce? Ja raczej nazwałbym ją demokracją niezupełną lub nawet pozorną.

Czytaj dalej